Föreningsliv

Ljusterös föreningsliv erbjuder olika aktiviteter och evenemang för alla. För dig som är intresserad av konst, idrott, hembygd, skytte, vatten- eller fiskevård mm samt för dig som har företag eller är fastighetsägare.

Nedan finner Du en lista på några av de större ideella föreningarna.

Ljusterö Bygdegårdsförening
Hyr ut lokal för möten, fester och andra evenemang.
För mer info och bokning: Peter 070-644 89 44
www.ljusterobygdegard.se

Ljusterö Företagarförening
Ljusterö Företagarförening arbetar med olika frågor som berör Ljusterö med omnejd. Föreningen bistår medlemmarna med hjälp i kontakten med myndigheter mm i aktuella frågor samt frågor som gäller framtida utveckling på öarna.
www.ljustero.se

Granliden, Södra Ljusterö Byggnadsförening
Uthyrning av lokal och dansbana för fester, möten och kurser. Även uthyrning av bord och stolar för hämtning.
För bokning och info tel: 072-307 25 99
www.granliden-ljustero.se

Ljusterö Hembygdsförening
Värnar om hembygden, kulturen och gamla föremål som visas upp i våra museer i Mellansjö.
www.ljusterohembygd.se

Ljusterö Idrottssällskap
Erbjuder dig olika sportaktiviteter för kroppen, såsom fotboll, tennis, boule, innebandy, pingis, skridskobana (vid väder) mm
www.ljustero-is.se

Ljusterö Konstförening
Ljusterö konstföreningen anordnar konstutställningar och kulturevent på Servicepunkten, Ljusterö Torg, anordnar konst och kulturresor samt andra event för kulturintreserade. www. ljusterokonstforening.se

Ljusterö Pensionärsförening
Är en mycket livaktig pensionärsförening med möten, underhållning, resor, dans och promenader. www.pro.se/ljustero/

Ljusterö Jakt och Sportskytteklubb
Föreningen bedriver gevärs-, pistol-, lerduve-, och viltmålsskytte som har till uppgift att verka för skyttet som folksport och idrott med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.
www.ljusteroskyttecenter.com

Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening
Föreningen vill verka för en bättre allmän vattenmiljö i de inre fjärdarna och hitta åtgärder som leder till att vattnet blir renare och kan bli bättre som reproduktions-, uppväxt- och födolokaler för fisk och fågel.
www.ljusterokanal.se

Ljusterö Vind
LVEF är en ekonomisk förening på Ljusterö i Stockholms mellersta skärgård. Föreningens syfte är att från eget vindkraftverk, beläget på Ljusterö, leverera vindel till medlemmarna.
www.ljusterovind.se

Åda
Åda, kvinnliga nätverket, inbjuder till möten, temaresor och olika aktiviteter. Vi diskuterar hälsofrågor, kvinnofrågor och Ljusterös framtid mm. ÅDA träffas första torsdagen i varje månad (ej, januari, juli). ÅDA har även startat upp ett stickcafé i samverkan med kyrkan. Träffas var tredje vecka i församlingshemmet. Unga, gamla, män och kvinnor är välkomna.
För mer info Ordförande Ylwa S Borg 0708 811 875 ylwa.borg@solitair.se

Välkommen till Ljusterös aktiva föreningsliv!